Odliczanie do Rajdu 2019

XVII RAJD DOOKOŁA TATR

29 czerwca 2019 (sobota)


Zapraszamy do udziału w XVII Rajdzie Dookoła Tatr.

Organizator: Fundacja Majowe Granie,

Współorganizatorzy: Gmina Kościelisko,

Patronat medialny: rowerowepodhale.eu

REGULAMIN

Uczestnicy: W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców), jeżdżące na rowerze, które są w stanie pokonać trasę 200 km w ciągu jednego dnia, max. 11 godzin (teren górski, drogi asfaltowe).

Koszt: Opłata startowa – 80 PLN do dnia 08 czerwca 2019r. (obowiązuje data przelewu), po tym terminie opłata startowa w wysokości 100 PLN – opłata startowa pokrywa:

  • koszty organizacyjne,
  • zabezpieczenie medyczne własne organizatora,
  • możliwość skorzystania z dwóch bufetów na trasie,
  • samochód obsługi (możliwe transport uczestnika w razie awarii sprzętu lub niedyspozycji czy choroby,
  • posiłek regeneracyjny po zakończeniu Rajdu.

Dokonywanie wpłat przelewem na konto: Fundacja Majowe Granie; ul. Kiry 12; 34-511 Kościelisko,
CREDIT AGRICOLE 31 1940 1076 3190 8773 0000 0000 , z dopiskiem „dookoła Tatr – Nazwisko Uczestnika”.

Konieczne wyposażenie: ubezpieczenie kosztów leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem na czas trwania rajdu, sprawny rower, aktualny paszport lub dowód osobisty, kask sztywny, pojemnik na wodę mocowany do roweru, wysokoenergetyczne przekąski na trasę przejazdu (wszelkie zaopatrzenie we własnym zakresie i wożone ze sobą – samochód techniczny będzie wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych). Każdy uczestnik Rajdu musi zabrać z sobą ważny dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport ( trasa przebiega przez terytorium Słowacji).

Zgłoszenia: udział należy zgłaszać elektronicznie na stronie www.dookolatatr.pl Zgłoszenie zostaje przyjęte po dokonaniu wpłaty przez uczestnika Rajdu.

Zgłoszenia są wyjątkowo możliwe w dniu startu.

Maksymalna liczba uczestników 111 osób. Kolejność zapisów będzie ustalona według zapisu na stronie www.dookolatatr.pl oraz dokonania wpłaty na konto.

Każdy uczestnik zgłaszający udział w starcie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Rajdzie, oraz wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem.

Trasa:

START Kościelisko Dom Ludowy (plac zabaw)

META – Kościelisko Dom Ludowy (plac zabaw)

Na trasie Rajdu usytuowane będą dwa bufety.

Opis i mapa trasy oraz lokalizacja i zasady bufetów zamieszczone są na stronie www.dookolatatr.pl.

Rajd odbywa się przy normalnym ruchu drogowym. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązują zasady Kodeksu Ruchu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników.

Czas trwania:

  1. Zbiórka – godz. 7.30 – Kościelisko Dom Ludowy (plac zabaw)
  2. Start – godz. 8.00 w dniu 29.06.2019 (sobota)
  3. Powrót do godz. 19.00 tego samego dnia.

Można jechać w grupach lub indywidualnie. Czas przejazdu będzie liczony od godziny wspólnego startu. Oficjalne zamknięcie mety o godz. 19.00.

Noclegi i wyżywienie: Istnieje możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia – ustalenia indywidualnie z organizatorem.

Ubezpieczenie: obowiązkowe i we własnym zakresie. Sugerowane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego dla wyjeżdżających za granicę lub dla rowerzystów, (należy zabrać ze sobą telefon komórkowy z roamingiem. W przypadku ewentualnego sygnalizowanie awarii – można liczyć na pomoc w ciągu ok. 1.5h, na całej trasie przejazdu), szczegółowe zasady na stronie www.dokolatatr.pl.

Nagrody: Każdy uczestnik rajdu, który pokona na rowerze całą trasę otrzyma pamiątkową nagrodę ukończenia XVII Rajdu Rowerowego Dookoła Tatr. W przypadku znalezienia sponsorów, nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkich uczestników po zakończeniu rajdu. Dla najszybszego zawodnika na trasie rajdu, ufundowany został pamiątkowy puchar.

Każdy uczestnik Rajdu Dookoła Tatr, powinien posiadać ubezpieczenie OC i NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. Warunkiem odbioru nagród jest osobiste stawienie się do dekoracji. Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych przez uczestników wywiadów, oraz wykonanych fotografii. Uczestnicy Rajdu Dookoła Tatr zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z uczestnictwem w rajdzie – rajd o charakterze towarzyskim. Organizator nie odpowiada również za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego przez uczestników rajdu oraz innych przepisów prawa lokalnego i międzynarodowego.